Działający w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy pracuje nad zmianami, których celem jest podniesienie jakości szkolenia kandydatów na kierowców i poprawa warunków w systemie egzaminów państwowych

Zespół ma wypracować propozycje takich zmian w przepisach, które poprawią jakość szkolenia kandydatów na kierowców oraz zwiększą przejrzystość egzaminów państwowych. W konsekwencji ma się to przełożyć na poprawę bezpieczeństwa na drogach a także na poprawę zdawalności egzaminów na prawo jazdy. Niestety, pod tym względem Polska znajduje się w ogonie Europy.

Docelowo zespół ma wypracować propozycje zmian sposobu oceniania egzaminu na kierowcę tak, żeby była ona bardziej obiektywna i lepiej bardziej kompleksowo oceniała kandydata na kierowcę, zwłaszcza w kontekście bezpiecznej jazdy. Według resortu infrastruktury obecne egzaminy oraz sposób oceny są z jednej strony skomplikowane, a z drugiej zbyt restrykcyjne dla osób, które przystępują do egzaminu.

Propozycje, nad którymi obecnie pracuje powołany zespół, nie stają się automatycznie projektami zmian przepisów ustawy o ruchu drogowym czy innych aktów wykonawczych, będą jedynie punktem wyjścia do dyskusji nad zmianami przepisów.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa dementuje też pojawiające się w mediach pogłoski o wprowadzeniu corocznych egzaminów teoretycznych dla osób, które już mają prawo jazdy. Taka propozycja nigdy nie znalazła się wśród proponowanych zmian i nie była przedmiotem analizy przez MIB.